Contact us at Line @bff_bkk

Dr.Barbara Sturm - Hyaluronic Serum / 30 ml.

รายละเอียดสินค้า

Dr.Barbara Sturm Hyaluronic Serum 


ความพิเศษคือนอกจาก Purslane แล้วในเซรั่มตัวนี้มี Hyaluronic Acid หลายแบบทั้ง long chain และ short chain โมเลกุล ซึ่งทำหน้าที่ต่างกัน Short Chain Molecule ลงไปได้ลึกกว่า ให้ผิวชุ่มชื้นในระยะยาว 

Long Chain Molecule ให้ความชุ่มชื้นกับผิวชั้นบนทันที  นอกจาก Hyaluronic Acid จะช่วยให้ผิวชุ่มชื้น ฟู เติมเต็มริ้วรอยร่องผิวแล้ว Purslane และ Skullcap ต่อต้านการอักเสบ ต่อต้าน oxidative process

กระตุ้นการสร้างเอนไซม์ Telomerase ช่วยให้ผิวเราไม่เสื่อมสภาพด้วยค่ะ 

วิธีใช้

เช้า เย็น

10,500.00 ฿